print

Diskusijos

Reikia lengvint lietuvių kalbą


P. S. 2007-02-01 11:28  

Na ir parašiau <img src="modules/xsmiles/i/smile1.gif" alt="Šypsena"> Turi būti: „lenkų kalba... juokinga“. Atsiprašau, turbūt dar miegu, nors jau ir pietūs.

Spoileriui 2007-02-01 11:26  

Rusai savo kalbą saugo lygiai taip pat kaip ir mes. Per televiziją ir panašios kalbos laidelės transliuojamos, ir jie dėl to paties skundžiasi, kad žalias jaunimėlis labai kalbą darko. Taip kad bendrosios kalbos tendencijos (anglų kalbos smelkimasis, perdėtas tarptautinių žodžių vartojimas, naujadarų kūrimas – juk reikia kažkaip pavadinti naujas technolgijas, medžiagas ir pan.) visur panašios.
Islandai tai pat labai saugosi visokių svetimžodžių, net tokius žodžius kaip kompiuteris, lėktuvas kiša savo (mūsų ausiai taip pat labai juokingai skamba).
O lenkų kalba man irgi labai kuokingas – šnypščia, švepluoja kaip žalčiai <img src="modules/xsmiles/i/smile1.gif" alt="Šypsena">
Siūlau taip siaurai nežiūrėt, nes kai sėdi vienam katile, tai ir atrodo, kad tik mūsų puodas verda. Visur panašus gyvenimo skonis, na gal tik prieskoniai kitokie <img src="modules/xsmiles/i/smile1.gif" alt="Šypsena">

Jonas 2007-02-01 11:15  

Ypač čia tinka Pirčiupiai! Sovietiniai eilėraščiai kažkam lūposna įdėti kietai, oi kietai!

Jonė 2007-02-01 11:08  

Ale ir radote apie ką diskutuoti <img src="modules/xsmiles/i/smile7.gif" alt="Liūdna">

Kalba 2007-02-01 10:35  

GIMTOJI KALBA // Janina Degutytė

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta,
Su perregima gintaro šviesa.
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų rauduose...

Ja kalba pievų tyluma ir gatvių gaudėsys,
Balkonai priemiesčių naujų spalvoti,
Gelsvų kasyčių juokas ir pušų rimtis,
Ir tie veidai, rūstim ir meile išvagoti.

Lietuviškasis žodis liko kraujo raidėm
Ant kamerų akmens ir pelenuos.
Pasaulio kryžkelėj — prie Nemuno ir Baltijos —
Likimas motinos kalba dainuos.

Prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį,
Kad ligi galo vieškelių vieškelių lydėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Q 2007-02-01 10:33  

man lietuviu kalba yra pakankamai lengva

didi 2007-01-31 10:59  

Klausant Jūsų, mieli ponai ir ponaitės, galima pastebėti, kad šnekat niekus. ŽMONIŲ DURNINIMAS, KAIP IR REKLAMA ŠIE KOMENTARAI, BET DĖL KALBOS LENGVINIMO, TAI AŠ PRITARČIAU!

au 2007-01-29 10:13  

Visos šnekos apie „kalbos lengvinimą“ yra aštuntos klasės žinių lygio. Tokiam lygiui viskas yra sunku ir turbūt viską reikėtų lengvinti.

zordsdavini 2007-01-29 09:13  

Kas per nesąmonė lengvinti kalbą - čia kaip nupjauti pirštus, kad neaugtų nagai. kalba - šventas reikalas. Islandai iš viso neturi tarptautinių žodžių - visus savaip padaro. Japonai irgi stengiasi.

AS > M 2007-01-29 00:09  

Labai svarbus Jūsų klausimas:
Kodėl daugybė tarptautinių žodžių priimtini (kompiuteris, technika, psichologija, stratosfera, startas, prezidentas... ...), o kitų įsileisti nenorima, nors TINKAMO lietuviško atitikmens visiškai nėra (pvz. validacija). Kur čia logika? Kokie leidimo/neleidimo kriterijai?
Dėl to seniai vyksta didelė pikta diskusija 2385 temoje ,,Temino VALIDACIJA įteisinimas&quot;. Viena priežąstis tokia: kai kurie svarbias pareigas einantys kalbininkai, siekia rezultatų lengviausiu keliu - į lietuvių kalbą neįleisti svetimžodžių, bet jiems tinkamų pakaitų nepasiūlo. Štai ir susidaro tokia padėtis, kad faktiškai atsiranda kalbininkų siūlomas koks nors lietuviškas žodis, kuris specialistams būna nepriimtinas, nes nesuderinamas su apibrėžtimi, nevienareikšmis, nepatogus vediniams sudaryti. Atsiranda milijonai naujų mokslo ir technikos terminų. Ar galima tikėtis, kad nuo visuomenės gyvenimo atsiribodami kalbininkai bus pajėgūs naujiems terminams pasiūlyti pakaitus neperžengę LKŽ, DLKŽ, TŽŽ šiandien esančių žodžių?

Jūsų nuomonė

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis.
Komisija pasilieka teisę išbraukti nepagarbius ir su kalbos klausimais nesusijusius komentarus.
Komisijos komentarai pasirašomi darbuotojo ar komisijos nario vardu ir pavarde.

Žvaigždute pažymėti laukai būtini.